Nghề giặt ủi

Nghề này bạc. Bạc ngay chính cái tên nghề. Cái tên nó không sang như Thủy Thủ Viễn Dương đâu. Nghe ra sẽ có người bĩu môi ngay, trời ạ, học đại học xong ra trường đi giặt đồ thuê. Hì. Người ta đầu tư khách sạn, được gọi là ông chủ, là chủ doanh 

Đọc tiếp