Số điện thoại: 0964 607 488, 0932 256 142
Email: zclean68@gmail.com
Địa chỉ: Lô 8, 9 đường Khuê Bắc 1, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.